Co by mělo dítě znát před nástupem do MŠ

Těším se do školky a už jsem zvládl tyto dovednosti:

 • Znám svoje jméno, vím, kde bydlím
 • Orientuji se v rámci své rodiny - znám její jednotlivé členy
 • Mám osvojeny základní znalosti o svém těle, umím se na něm orientovat (hlava, ruce, břicho, nohy)
 • Poznám svoje oblečení
 • Umím se obléknout a svléknout
 • Umím si obout a zout papuče, boty
 • Všechny věci mám podepsané!
 • Umím si umýt ruce
 • Samostatně používám ručník
 
 • Nepoužívám v průběhu dne nebo odpoledního klidu pleny
 • Umím používat WC (nepoužívá nočník!)
 • Umím se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
 • Aktivně hlásím své potřeby
 • Nepoužívám v MŠ dudlík ani při usínání
 • Sedím při jídle u stolu
 • Umím pít z hrnečku
 • Umím jíst sám/a lžící, ev. dětským příborem (nekrmte mě!)
 • Při obědě jím nejen polévku, ale i hlavní jídlo
 • Umím ukusovat z 1/2 krajíčku chleba (včetně kůrky, nekrájet na dílky!)
 • Jsem zvyklý/á na pestré složení stravy
 • Zvládám déletrvající chůzi (nevozte mě všude autem nebo na kočárku!)
 • Umím manipulovat s předměty (stavění kostek)
 • Rád/a si kreslím, čmárám, svůj výtvor pojmenuji
 • Umím být chvíli sám/a bez svých blízkých
 • Přizpůsobím se novým podmínkám: pobytu ve větším kolektivu, pobytu v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od blízkých, pobytu v rušnějším prostředí
 • Jsem rád/a s ostatními dětmi
 • Umím vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat, pozdravit)
 • Ukládám hračky či pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
 • Chovám se bezpečně v rámci svých rozumových schopností
 • Navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci
 • Orientuji se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
 • Reprodukuji krátké písničky a říkanky, popíšu obrázek
MŠ pořádá den otevřených dveří - rodiče se mohou seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem a zjistit další údaje, které chtějí o mateřské škole vědět.
Všechny výše uvedené dovednosti a znalosti zajistí Vašemu dítěti při vstupu do mateřské školy pocit jistoty a bezpečí, vytváří základ sebedůvěry - dítě se v MŠ lépe cítí.

....... a hlavně - nestrašte mě školkou.

Školka má být za odměnu, ne za trest!

 
vydal: Magistrát města Brna www.brno.cz