Spolek rodičů MŠ Hudcova 435/47, Brno

Název:  Spolek rodičů MŠ Hudcova 435/47, Brno

 

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů. Účelem spolku je sdružovat rodiče dětí MŠ Brno, Hudcova 435/47, a také jiné fyzické nebo právnické osoby přátelsky nakloněné této mateřské škole za účelem vytváření lepších podmínek pro činnost školy v oblasti výchovné, materiální a zájmové.

 

Hlavní okruhy činnosti spolku:

  1. Finanční pomoc škole při zajišťování akcí organizovaných pro žáky školy
  2. Organizační pomoc škole při zajišťování některých aktivit pro žáky a rodiče
  3. Pomoc škole při zlepšování školního prostředí a okolí školy
  4. Pořádání besed pro rodiče a výměna informací mezi rodiči
  5. Pomoc škole při získávání sponzorů

Dvakrát ročně je na schůzkách rodičů všech dětí odsouhlasen příspěvek, ze kterého jsou hrazena divadelní a kulturní představení, doprava, drobné dárky a předměty na slavnosti, oslavy pro děti, atd.

Zástupci rodičů: V Mateřské škole Hudcova 435/47 byli pro školní rok 2016/2017 zvolení tito zástupci: třída Mravenci - p. Uher, p. Ingrová, třída Motýlci - p. Opluštilová, p. Škorpíková, třída Včelky - p. Majkusová, p. Matušková, třída Berušky - p. Viskotová, p. Dostalíková, třída Lvíčci - p. Belák, p. Sedláčková, třída Delfínci - p. Ondrová, p. Váňová,třída Medvídci - p. Tlačbabová, p. Jestříbková. Předsedkyní byla zvolena p. Tlačbabová, pokladní p. Ondrová .

V odloučeném pracovišti V Újezdech 5 byli zvoleni tito zástupci: třída Veverky - p. Szalay, p. Ormston, třída Žabičky - p. Chochlíková, p. Lvovská, pokladní p. Plagová.

 

Na schůzkách rodičů všech dětí budovy A i B byl odsouhlasen příspěvek na 2. pololetí školního roku 2016/2017. Úhradu lze provést bezhotovostně- na číslo bankovního účtu SRPŠ 24 87 19 801 /0300, a to ve výši 805,-- Kč (5 Kč je poplatek za přijatou platbu).Variabilní symbol zadejte stejný jako pro platbu stravného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (např. Novák Jan Motýlci).

 

Na schůzce rodičů všech dětí v MŠ V Újezdech 5  byl odsouhlasen příspěvek na 2. pololetí školního roku 2016/2017 a to ve výši 800,-- Kč.