O nás

Údaje o mateřské škole:   

Název školy: Mateřská škola Brno,
Hudcova 435/47,
příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Statutární město Brno,
městská část Brno- Medlánky,
Hudcova 7
Adresa školy: Hudcova 435/47,
621 00 Brno
Ředitelka školy:

Mgr. Iva Tomášková

533 338 311,  533 338 312

reditelka@msmedlanky.cz

Zástupkyně ředitelky: Barbora Dvořáková
533 338 313
Hospodářka:

Bc. Adéla Škarabelová

533 338 312

Školní kuchyně:

533 338 318

Vedoucí stravování:

Kateřina Fraisová

533 338 320

sjhudcova@seznam.cz

Třída Mravenci: 533 338 321
Třída Motýlci: 533 338 322
Třída Včelky: 533 338 323
Třída Berušky: 533 338 324
Třída Lvíčci: 533 338 314
Třída Medvídci: 533 338 315
Třída Delfínci: 533 338 316
Kabinet:  533 338 317
Školnice: 533 338 319
Počet dětí: 175
E-mail: mshudcova@msmedlanky.cz
Webové stránky: www.mshudcova.w1.cz
Provoz školy: 6.15 - 16.45 hod.
IČO:       750 31 957
Č.účtu:            120 630  621/0100
 
 
Zápis do školského rejstříku: 1.1.2005
Datová schránka: v5kknxb

Úplata za předškolní vzdělávání ve šk. roce 2023/24:  776,-Kč/měsíc

 

Odloučené pracoviště:

Mateřská škola Brno, V Újezdech 5
Adresa školy: V Újezdech 5, 621 00 Brno
Telefon: 731 023 727
Počet dětí: 50
E-mailová adresa:

mshudcova@msmedlanky.cz

msujezdy@msmedlanky.cz

Provoz školy: 7.00 - 16.30 hod.
 

 

Výchovně-vzdělávací práce s dětmi se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (www.msmt.cz). Z něj vychází Školní vzdělávací program naší MŠ "S radostí objevujeme svět". Hlavním zaměřením školy je výchova ke zdravému životnímu stylu, ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

 

 Průběh dne v MŠ:

   6.15 - 8.30 

doba určená pro příchod dítěte do mateřské školy a předání dítěte pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (odl. pracoviště od 7.00 hod.)

do 8.00 hod. příchod dětí s povinnou předškolní docházkou, tj. v posledním ročníku před nástupem do ZŠ

   6.15 - 9.45

děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

  8.45 -  9.15 dopolední svačina

  9.45 - 11.45

 11.45 - 12.00

pobyt dětí venku

hygiena, příprava na oběd

12.00 - 12.30 oběd
12.30 - 12.45 odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek
12.45 - 14.15

spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.25 - 14.45 odpolední svačina
14.45 - 16.45

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy (odl. pracoviště do 16.30 hod.) 

doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na dobu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

 

Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena vždy na období školního roku a nově na školní rok 2024/25  ji  stanoví zřizovatel nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku a následně ji zveřejní ředitelka školy. U MŠ může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8% základní sazby minimální měsíční mzdy.  Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání je zveřejněna v šatnách dětí a na webu v záložce Úřední deska.

Školský zákon stanovuje bezúplatnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

Při dopravě dětí do MŠ a z MŠ vlastním vozidlem využívají rodiče parkoviště před budovou u SOS vesničky a vyhrazená parkovací místa na ulici Ostružinová.