Aktuality

Nové webové stránky pro Čechy žijící v zahraničí

 

MŠMT informuje o spuštění webových stránek pod patronací Ministerstva zahraničních věcí, jejichž cílem je soustředit na jednom místě užitečné informace jednotlivých českých ministerstev a úřadů, které se bezprostředně týkají občanů ČR a jejich rodin dlouhodobě pobývajících a žijících v zahraničí. MŠMT
se podílelo spolu s dalšími resorty na jejich přípravě. Webové stránky na adrese https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/index.html jsou jedním z prvních výsledků činnosti Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí při Ministerstvu zahraničních věcí, Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti (více o oddělení a dalším zde https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/index.html). Tato komise vznikla s cílem koordinovat spolupráci orgánů státní správy v krajanské problematice. Ustavení Meziresortní komise pro Čechy žijící v zahraničí vzala na vědomí vláda ČR svým usnesením č. 304 z 19. dubna 2017 v návaznosti na usnesení Senátu Parlamentu ČR z prosince 2016 č. 43 k závěrům konference „Diaspora jako partner mateřského státu“, která se uskutečnila v září 2016.

 

Oblast povinné školní docházky a základního vzdělávání je zpracována zde: https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/vzdelavani_predskolni_zakladni_stredni/zakladni_vzdelavani.html
Odkaz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/nove-webove-stranky-pro-cechy-zijici-v-zahranici

 

Brno, 10.9.2018

 

Pozvánka 

 

Schůzky rodičů všech dětí se konájí v těchto termínech:

dne 19.9.2018 v 15.30 hod. ve Veverkách pro odloučené pracoviště

dne 24.9.2018 v 15.45 hod. v Motýlkách pro budovu A

dne 25.9.2018 v 15.45 hod. ve Lvíčkách pro budovu B.

 

Program 

  1. Informace k zahájení školního roku 2018/2019
  2. Informace ke stravování
  3. Hospodaření Spolku rodičů, projednání příspěvku na 1.pololetí
  4. Seznámení se Školním řádem, individuální pohovory s učitelkami v jednotlivých třídách

Na schůzku se dostavte, prosím, bez dětí.

 

Brno, 7.9.2018

 

Co by mělo dítě znát při nástupu do MŠ - zde

 

Brno, 20.7.2018

 

Informace k platbám školného

Úplata za příslušný kalendářní měsíc na školní rok 2018/19, tj. na období od 1.9.2018 do 31.8.2019 , činí 577,-Kč

a je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce na účet MŠ 120 630 621/0100 u KB Brno - město.

 

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy - vztahuje se na děti, které dovrší 6 let
a více (odklady školní docházky) v období od 1.9.2018 do 31.8.2019. 

 

Brno, 20.7.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Náš kalendář:  ZÁŘÍ 2018 - zde

                           ŘÍJEN 2018 - zde