Aktuality

Omezený provoz v MŠ

 

Ve dnech 17. - 21.2.2020 omezený provoz v MŠ. Děti budou rozděleny následovně do těchto tříd:

 

Budova A

MRAVENCI - děti ze třídy Motýlků a Mravenců
VČELKY - děti ze třídy Včelek a Berušek

 

Ráno se budou děti scházet ve třídě Včelek, odpoledne se budou rozcházet ve třídě Mravenců. Převlékat se budou děti ve svých šatnách. 

 

Všechny děti budovy B budou spojeny ve třídě Medvídků. Převlékat se budou děti ve svých šatnách.

 

Brno, 11.2.2020

 

Příspěvek do Spolku rodičů při MŠ Hudcova na 2.pololetí školního roku
 

Na schůzce rodičů dne 28.1.2020 byl odsouhlasen příspěvek do fondu Spolku rodičů na 2. pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 1 000,-Kč.
Prosíme o úhradu příspěvku nejpozději do 15.2.2020, a to: - bezhotovostně - na bankovní účet Spolku rodičů číslo 2401370335/2010, variabilní symbol zadejte stejný jako u platby stravného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (např. Novák Jan Motýlci).

 

Brno, 4.2.2020

 

Potvrzení o úhradě úplaty za pobyt v mateřské škole 

 

Potvrzení o úhradě úplaty za pobyt v mateřské škole za zdaňovací období roku 2019 se bude vydávat v lednu 2020

na základě vypsané žádosti zákonným zástupcem dítěte. Formulář žádosti je vytištěn v šatnách dětí a je ke stažení zde.

 

Brno, 13.12.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náš kalendář:  

                        ZÁŘÍ 2019 - zde 

                        ŘÍJEN 2019 - zde

                        LISTOPAD 2019 - zde

                        PROSINEC 2019 - zde   

                        LEDEN 2020 - zde   

                        ÚNOR 2020 - zde

                        BŘEZEN 2020 - zde