Aktuality a akce (náš kalendář)

Mikulášská nadílka v MŠ 4.12.2020

V pátek 4.12.2020 budou mít děti dopoledne nadílku od Mikuláše, která je hrazena ze Spolku rodičů při MŠ a je pro všechny děti. Žádáme rodiče dětí, které nebudou v uvedený den přítomny v MŠ, aby si přišli pro nadílku do své třídy. . Bude v ní i ovoce, které je třeba zkonzumovat. Děkujeme za spolupráci.

 

Brno, 25.11.2020

 

Edukativně stimulační skupiny

 

I v letošním školním roce organizujeme edukativě stimulační skupiny „Předškoláček“ pro budoucí školáky. Skupiny jsou určeny pro děti, které v zásadě splňují kritéria způsobilosti pro zahájení školní docházky, nicméně potřebují ještě pomoci v dozrávání některých oblastí vnímání, grafomotoriky, řeči atd.

Program je rozvržen do 10 lekcí, 5 lekcí probíhá v MŠ, 5 lekcí v ZŠ. Frekvence lekcí je jedenkrát za čtrnáct dní (čtvrtek od 15.45 hod., 1. lekce 7.1.2021), s dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Lekce hradí rodič - cena 600,-Kč (300,-Kč za 5 lekcí v MŠ, 300,-Kč za 5 lekcí v ZŠ).

Rodiče dětí, které v současné době nedochází do MŠ a mají zájem o účast v edukativně stimulačních skupinách, mohou své dítě přihlásit prostřednictvím e-mailu mshudcova@msmedlanky.cz do konce měsíce listopadu.

 

Brno, 13.11.2020

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních svátků

Provoz MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. včetně odloučeného pracoviště MŠ Brno, V Újezdech 5 bude ve dnech 23.12.2020 - 31.12.2020 přerušen.
Provoz bude opět zahájen 4.1.2021.

 

Brno, 6.11.2020

 

Žádost o spolupráci rodičů dětí 

Pobyt venku je nedílnou součástí každodenního režimu dne dětí v MŠ.  Vzhledem k současným protiepidemiologickým opatřením trávíme pobyt venku na školních zahradách, kde děti mohou dýchat čerstvý vzduch bez nasazování roušek, které by musely mít mimo areál školy. Žádáme proto rodiče děti, aby dávali dětem vhodné oblečení a obuv na pobyt venku, ve kterých si děti mohou hrát, sportovat, hrabat listí apod. v tomto ročním období. 

Děkujeme za spolupráci.

 

Brno, 4.11.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------

Náš kalendář:  

ZÁŘÍ  - zde

ŘÍJEN - zde

LISTOPAD - zde

PROSINEC - zde