Aktuality

Přání na prázdniny
 

Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům naší školy krásné léto, hodně sluníčka a načerpání energie. Dětem, které odcházejí do ZŠ ať se daří nejen v 1. třídě, ale jsou úspěšní i v dalším životě. 

31.8.2020 v době od 8.00 do 10.00 hod. budou všechna pracoviště  školy otevřena zejména pro rodiče s novými dětmi, kteří se mohou přijít seznámit s MŠ.

 

Brno, 26.6.2020

 

Vstup do MŠ v době stavebních prací na budově A o letních prázdninách

Od 1.7. do konce prázdnin budou v budově A probíhat práce související s modernizací nábytkového vybavení 4 tříd. V zájmu zajištění bezpečnosti všech osob je nutné používat při vstupu do areálu školy pouze vchod z ulice Ostružinová u budovy B. Branka a brána  u budovy A bude sloužit pouze firmám, které budou rekonstrukci provádět. Děkujeme za pochopení.

 

Brno, 26.6.2020

 

Prázdninový provoz 1. - 17.7.2020
 

Prázdninový provoz se vzhledem k plánované rekonstrukci tříd v budově A uskuteční ve dvou třídách v budově B na Hudcové a ve dvou třídách v odloučeném pracovišti V Újezdech. V obou pracovištích bude provozní doba 6.15 – 16.45hod.

Děti budou rozděleny následovně:

 

MŠ Hudcova, budova B:

Delfínci – děti ze třídy Delfínků a Lvíčků

Medvídci – děti ze třídy Medvídků a Motýlků

 

MŠ V Újezdech:

Veverky – děti ze třídy Veverek, Žabek a Mravenců

Žabky – děti ze třídy Včelek a Berušek

 

Žádáme rodiče, aby před zahájením prázdninového provozu, tj. nejpozději 30.6. odnesli z šaten všechny věci svých dětí (oblečení, pláštěnka, papuče, gumáky…). Netýká se to dětí, které zůstávají ve své třídě.

 

Brno, 18.6.2020

 

Informace k platbám školného v době prázdnin
 

Školné v červenci činí  poměrnou část, tj. 327,-Kč a v srpnu je 0.-Kč. Hradí  je rodiče všech dětí, které v tomto školním roce platí školné,  tedy i ti, jejichž děti MŠ nenavštěvují v době prázdnin - viz Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání zveřejněna v šatnách dětí a na webu v záložce Úřední deska.

 

Brno, 16.6.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------

Náš kalendář: