Aktuality

 

Vyúčtování příspěvku na 2. pololetí školního roku 2019/20 do  Spolku rodičů při MŠ Hudcova 47

 

Ve středu dne 3.6.2020 se sešli zástupci tříd Spolku rodičů při MŠ Hudcova 47 a rozhodli, že dětem, které odcházejí z MŠ na konci tohoto školního roku bude vrácena částka 750,-Kč za akce, které se v  tomto školním roce z důvodu výskytu koronaviru již neuskutečnily. Peníze vrátí účetní Spolku rodičů na účet, ze kterého byla platba příspěvku realizována. Pokud někdo změnil účet, prosíme o urychlené sdělení, nejlépe e-mailem na mshudcova@msmedlanky.cz

Dětem, které zůstávají v MŠ i v následujícím školním roce bude částka 750,-Kč převedena na příspěvek za 1. pololetí školního roku 2020/21.

 

Brno, 4.6.2020

 

Oznámení o výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2020/2021, tj. od 1.9.2020 do 31.8.2021 činní 620,00 Kč měsíčně a je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce.

 

Brno, 2.6.2020

 

Informace k prázdninovému provozu MŠ

 

V době od 1.7. do 17.7.2020 bude omezený prázdninový provoz, třídy budou spojeny. Vzhledem  k velkým investicím zřizovatele - výměně nábytku ve všech 4 třídách budovy A v době prázdnin, bude prázdninový provoz v budově B a v odloučeném pracovišti. Žádáme rodiče, kteří dosud neoznámili prostřednictvím zaslaného dotazníku, zda jejich dítě bude nebo nebude v jednotlivé týdny navštěvovat MŠ, aby tak učinili do pátku 29.5.2020. Děkujeme za spolupráci.

 

Brno, 26.5.2020

 

Informace k výdeji stravy v 1.den nemoci do jídlonosičů

 

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje nebude strava v 1.den nemoci vydávána zaměstnanci školní kuchyně do přinesených jídlonosičů. Stravu si sami jednotlivě  na určeném výdejním místě  (u dveří do školní kuchyně) přemístí rodiče z talířů do svých jídlonosičů. Jídlonosič se nesmí dostat do prostoru školní kuchyně a zaměstnanci s ním nesmí manipulovat. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Brno, 21.5.2020

 

Zahájení provozu MŠ

 

Od 25.5.2020 bude opět v provozu MŠ Brno, Hudcova 435/47 včetně odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5 v obvyklých hodinách provozu.

MŠMT stanovilo na toto období provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemilogických opatření a doporučení (www.msmt.cz).

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v MŠ s tímto vědomím. Při prvním vstupu do MŠ předkládá zákonný zástupce tato prohlášení:

  • písemné seznámení s Podmínkami pobytu dítěte v MŠ včetně vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví – viz příloha
  • písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – viz příloha

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěte do mateřské školy umožněn.

Kulturní a další akce jsou do konce roku zrušeny. Školné za květen činí 158,-Kč. Vyúčtování všech přeplatků bude provedeno po znovuobnovení provozu.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání.

 

Brno, 11.5.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náš kalendář:  

                        ZÁŘÍ 2019 - zde 

                        ŘÍJEN 2019 - zde

                        LISTOPAD 2019 - zde

                        PROSINEC 2019 - zde   

                        LEDEN 2020 - zde   

                        ÚNOR 2020 - zde

                        BŘEZEN 2020 - zde

                        DUBEN 2020 - zde

                        KVĚTEN 2020 - zde

                        ČERVEN 2020 - zde