Aktuality a akce (náš kalendář)

Příspěvek na 1. pololetí školního roku 2023/2024 do fondu Spolku rodičů při MŠ Hudcova 47

Na schůzce rodičů dne 14.9.2023 byl odhlasován příspěvek do fondu Spolku rodiců MŠ Brno, Hudcova 47 na 1. pololetí školního roku 2023/2024 ve výši 1 000,-Kč.

Prosíme o úhradu příspěvku nejpozději do 30.9.2023, a to: bezhotovostně - na bankovní účet Spolku rodičů číslo 2401370335/2010. Variabilní symbol zadejte stejný jako u platby stravného a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu (např. Novák Jan, třída Lvíčci).

15.9.2023

 

Návštěva farmy Ráječek

Ve dnech 25. - 27.9.2023 (dle rozpisu jednotlivých tříd v Našem kalendáři) vždy v 8.45 hod. jedeme s dětmi zvláštními autobusy na farmu Ráječek, která pěstuje lokální zeleninu. Návrat na oběd do MŠ. Dejte dětem prosím s sebou: batoh, pití, sáček na svačinu (svačina bude z MŠ), pláštěnku, sportovní oděv a obuv.

Prosíme, přiveďte děti včas do MŠ, nejpozději do 8.30 hod. Děkujeme.

15.9.2023

 

Oznámení o výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2023/2024, tj od 4.9.2023 do 31.8.2024, činí 776,- Kč měsíčně a je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce.

Brno, 24.5.2023

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš kalendář: 

 

ZÁŘÍ - zde

ŘÍJEN - zde