Aktuality

Přerušení provozu mateřské školy

Provoz MŠ bude od 23.7. do 31.8.2018 přerušen. Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům naší školy krásné léto a hodně odpočinku. 

Těšíme se na setkání v pondělí 3.9.2018.

 

Brno, 20.7.2018

 

Co by mělo dítě znát při nástupu do MŠ - zde

 

Brno, 20.7.2018

 

Informace k platbám školného

Úplata za příslušný kalendářní měsíc na školní rok 2018/19, tj. na období od 1.9.2018 do 31.8.2019 , činí 577,-Kč

a je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce na účet MŠ 120 630 621/0100 u KB Brno - město.

 

Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy - vztahuje se na děti, které dovrší 6 let
a více (odklady školní docházky) v období od 1.9.2018 do 31.8.2019. 

 

Brno, 20.7.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Náš kalendář: