Aktuality

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ na školní rok 2020/2021 - zde

 

Brno, 13.8.2020

 

Co by mělo dítě znát před nástupem do MŠ - zde

 

Přání na prázdniny
Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům naší školy krásné léto, hodně sluníčka a načerpání energie. Dětem, které odcházejí do ZŠ ať se daří nejen v 1. třídě, ale jsou úspěšní i v dalším životě. 

31.8.2020 v době od 8.00 do 10.00 hod. budou všechna pracoviště  školy otevřena zejména pro rodiče s novými dětmi, kteří se mohou přijít seznámit s MŠ.

 

Brno, 26.6.2020

 

Vstup do MŠ v době stavebních prací na budově A o letních prázdninách

Od 1.7. do konce prázdnin budou v budově A probíhat práce související s modernizací nábytkového vybavení 4 tříd. V zájmu zajištění bezpečnosti všech osob je nutné používat při vstupu do areálu školy pouze vchod z ulice Ostružinová u budovy B. Branka a brána  u budovy A bude sloužit pouze firmám, které budou rekonstrukci provádět. Děkujeme za pochopení.

 

Brno, 26.6.2020

 

Informace k platbám školného v době prázdnin

 

Školné v červenci činí  poměrnou část, tj. 327,-Kč a v srpnu je 0.-Kč. Hradí  je rodiče všech dětí, které v tomto školním roce platí školné,  tedy i ti, jejichž děti MŠ nenavštěvují v době prázdnin - viz Vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání zveřejněna v šatnách dětí a na webu v záložce Úřední deska.

 

Brno, 16.6.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------

Náš kalendář: