Aktuality

Informace k zápisu nových dětí na školní rok 2020/21

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem doporučuje OŠMT MMB  sledovat průběžně aktuální změny k zápisu do MŠ na www.zapisdoms.brno.cz a to zejména v části, kdy si  rodiče  mohou vyzvednout přihlášky na OŠMT MMB k zápisu do mateřské školy. 

Z tohoto důvodu se mění i termín tisku přihlášek v naší MŠ  pro rodiče, kteří si doma přihlášku nemohou vytisknout. Mohou se dostavit do kanceláře MŠ Hudcova 435/47. p.o. dne 8.4. nebo 15.4.2020 v době od 8.30 do 11.00 hod., kde jim přihlášku vytiskneme.

 

Brno, 1.4.2020

 

Informace k platbám 

 

Žádáme rodiče o pozastavení plateb za školné a stravné v době přerušení provozu.

Provoz naší MŠ byl přerušen od 17.3.2020 . Přeplatek školného za měsíc březen činí 300,-Kč a bude vrácen na účet, ze kterého platba přichází do MŠ. 

Přeplatky budou zaslány po obnovení provozu MŠ.

 

Po zahájení provozu se sejdou zástupci Spolku rodičů  při MŠ a provedou vyúčtování kulturních akci, které byly plánovány a neuskutečnily se.

 

Brno, 1.4.2020

 

Potvrzení o uzavření MŠ 

Pokud někdo z rodičů potřebuje vystavit tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě , napište, prosím, na e-mail: mshudcova@msmedlanky.cz

 

Brno, 23.3.2020

 

Oznámení o uzavření MŠ v Brně  zde

 

Brno, 17.3.2020

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ

 

Provoz MŠ Brno, Hudcova 435/47. p.o. včetně odloučeného pracoviště MŠ V Újezdech 5, je s účinností od 17.3.2020 do odvolání na základě projednání se zřizovatelem přerušen. Důvodem je dodržení omezení osobního kontaktu na minimum v rámci krizových opatření nařízených Vládou ČR související s epidemií koronavirem. 

Škola bude vystavovat pro rodiče dětí žádost o ošetřovné z důvodu uzavření  dne 17.3.2020 v době od 7.00 do 13.00 hodin v kanceláři MŠ.

 

Brno, 16.3.2020 

 

 

Aktuální informace z MMB OŠMT 

 

Sdělujeme, že aktuální závěry a doporučení pro veřejnost budou zveřejňovány vedeníměsta na webových stránkách  www.brno.cz/koronavirus .

 

Brno, 12.3.2020

 

Informace k zápisu nových dětí na školní rok 2020/2021 - zde
 

Brno, 28.2.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náš kalendář:  

                        ZÁŘÍ 2019 - zde 

                        ŘÍJEN 2019 - zde

                        LISTOPAD 2019 - zde

                        PROSINEC 2019 - zde   

                        LEDEN 2020 - zde   

                        ÚNOR 2020 - zde

                        BŘEZEN 2020 - zde