Aktuality a akce (náš kalendář)

Přerušení provozu mateřské školy

Provoz MŠ Brno, Hudcova 435/47, p.o. bude přerušen v době od 26.7. do 31.8.2021. Žádáme rodiče, aby nehradili školné na měsíc srpen. Děkujeme.

Brno, 22.7.2021

 

Přání na prázdniny 

"Utrhl jsem květinu, zvadla mi. Chytil jsem motýla, zemřel.

Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se srdcem."

                                                                    Andrej Plávka

 

Přejeme všem dětem, rodičům a přátelům naší školy krásné léto, hodně radosti a krásy v srdci! Srdečně zveme zejména nové děti s rodiči dne 31.8.2021 v době od 8.00 do 10.00 hod. do MŠ, kde se mohou seznámit s novým prostředím. Školní rok 2021/22 začíná 1. září 2021. Těšíme se na všechny děti!

                                                                                                              kolektiv zaměstnanců MŠ

Brno, 20.7.2021

 

Ceny stravného od 1.9.2021

Ceny stravného se od 1.9.2021 zvyšují na tyto částky:

 

děti 3 - 6 leté:   43,-Kč /celodenní strava, tj. 2 svačiny a oběd včetně pitného režimu  - lze zadat trvalý příkaz pro platby 946,-Kč/měsíc

 

děti 7 - 10 leté (tj. děti, které dovrší od 1.9.21 do 31.8.22  věku 7 let):  48,-Kč/ celodenní strava, tj. 2 svačiny a oběd včetně pitného režimu - lze zadat trvalý příkaz pro platby 1056,-Kč/měsíc

Brno, 8.7.2021

 

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ na školní rok 2021/2022  - zde

Brno, 8.7.2021

 

Oznámení o výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku 2021/2022, tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022 činí 620,-Kč měsíčně a je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce.

Brno, 7.6.2021
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Náš kalendář: