Aktuality

Pozvánka na schůzku rodičů všech dětí 

 

V úterý dne 28.1.2020 v 15.45 hod. se konají schůzky rodičů všech dětí 

pro budovu A ve třídě Berušek

pro budovu B ve třídě Lvíčků

pro odloučené pracoviště ve třídě Žabek.

 

Program:

1. Informace ke 2. pololetí školního roku 2019/2020

2. Hospodaření Spolku ročičů, návrh akcí a schválení příspěvku na 2. pololetí

3. Individuální pohovory s učitelkami v jednotlivých třídách - dle zájmu rodičů.

 

Na schůzku se dostavte, prosím, bez dětí.

Brno, 15.1.2020

 

Informace k edukativně stimulačním skupinám „Předškoláček"

 

Přihlášené děti jsou rozděleny do 3 skupin:

děti z budovy A - lekce budou probíhat ve třídě Včelek pod vedením p. uč. Špačkové

děti z budovy B - lekce budou probíhat ve třídě Lvíčků pod vedením p. uč. Dvořákové

děti z MŠ V Újezdech - lekce budou probíhat ve třídě Veverek pod vedením p. uč. Indrové

 

Program je rozvržen do 10 lekcí, prvních 5 lekcí se uskuteční v MŠ, následujících 5 lekcí pak v ZŠ Hudcova 35. Frekvence lekcí je 1 x za 14 dnů, vždy ve čtvrtek v 15.45 hod. S dítětem je nutná přítomnost jednoho z rodičů.
Začínáme 9.1.2020. Další lekce v MŠ se budou konat v termínech 23.1., 6.2., 27.2. a 12.3. Navazující termíny v ZŠ budou sděleny rodičům do konce února. Na 1. lekci prosíme přinést platbu 600,-Kč a žádáme rodiče o včasný příchod.

 

Brno, 6.1.2020

 

Potvrzení o úhradě úplaty za pobyt v mateřské škole 

 

Potvrzení o úhradě úplaty za pobyt v mateřské škole za zdaňovací období roku 2019 se bude vydávat v lednu 2020

na základě vypsané žádosti zákonným zástupcem dítěte. Formulář žádosti je vytištěn v šatnách dětí a je ke stažení zde.

 

Brno, 13.12.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náš kalendář:  

                        ZÁŘÍ 2019 - zde 

                        ŘÍJEN 2019 - zde

                        LISTOPAD 2019 - zde

                        PROSINEC 2019 - zde   

                        LEDEN 2020 - zde   

                        ÚNOR 2020 - zde